Hjärtstartare på plats

  • Inlägget publicerat:2024-04-18
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Samordning för att rädda liv

Stort tack till Sparbanksstiftelsen Skaraborg som beviljat vår ansökan om en lokal ”Hjärtstartare” med ett belopp av 25 000 kronor. Hjärtstartaren är nu inköpt och monterad i bygdegården.

Under hösten planeras utbildning i krisberedskap och första hjälpen. Vi vill redan nu tipsa om SOS alarms app ”112 appen”

Med 112-appen kan du känna dig trygg med att få information om händelser som sker i närheten. Vid ett hjärtstillestånd kan de som har utbildning i HLR/hjärtstartaren tack vare appen agera snabbt i väntan på ambulans för att hjälpa till att rädda liv. Sker en brand, trafikolycka eller liknande i närområdet får man även direkt information och vet om man behöver kontakta SOS eller ej. I appen får du även information om VMA, viktigt meddelande till allmänheten, och annan krisinformation.
Om du har sjukvårdsutbildning, utbildning i HLR eller liknande vill vi gärna att du kontaktar oss så vi kan vara behjälpliga att samordna vid akutsituationer.
Fortsätt läsa Hjärtstartare på plats