Om oss

Naturkraft Tumleberg är namnet på allt det som boende och verksamma gemensamt driver för utveckling av Tumleberg med omnejd. Arbetet organiseras i arbetsgrupper, som utgår från styrelsen i Tumlebergs bygdegårdsförening.

Ibland är många grupper igång, ibland färre. Arbetsgrupperna arbetar med specifika uppdrag, t ex en tipspromenad, en reparation av en sträcka på cykelleden på Hjortemossen eller
bygdegårdens underhåll.

I arbetsgrupperna behövs alla – ju fler händer och huvuden, ju bättre blir det. Kan du måla väggar,
duka bord, röja sly eller sköta hemsidan? Bygden behöver dig så hör av dig!

SAMARBETSPARTNERS

Vi jobbar ofta och gärna tillsammans med andra! Vår egna verksamhet och samarbete med andra syftar till att utveckla Tumleberg med omnejd till en plats där man bor och verkar med stolthet och trivsel. När vi hittar gemensamma nämnare med andra vill vi gärna samarbeta och skapa en framtid tillsammans.

Samverkan i många former

Vårt förhållande till Vara kommun är gott. Föreningsstöd och stöd från kommunens arbetsmarknadsenhet hjälper oss att driva en växande verksamhet.

Vi driver ett projekt kring platsutveckling tillsammans med Västra Götalandsregionen.

Tillsammans med Leader Nordvästra Skaraborg driver vi ett projekt med stöd från kring utveckling av besöksmål och besöksnäring.

Vi har goda förbindelser med lokalt näringsliv och vill gärna utveckla det till att bli ett nätverk som samlar angelägenheter för företagsamheten i vårt område. Tillsammans blir vi kunnigare och
starkare!

Vi ser att vi inte är ensamma! Det finns många föreningar som driver lokal utveckling, förvaltar och utvecklar verksamhet i bygdegårdar, vårdar och utvecklar naturresurser och kulturarv, driver på för möjligheter att bo och verka på sina respektive platser.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för en modern landsbygd i samverkan mellan landsbygdens människor, privata och offentliga aktörer!

Vi erbjuder reklamplatser

  • på vår hemsida
  • vid bygdegården
  • inne i bygdegården
  • sponsring vid evenemang
  • sponsring vid byggnationer

 

Vi är rädda om vår miljö. Skyltar ska därför utformas i samråd med oss och med miljömässigt hållbara material.

Vår verksamhet riktar sig till alla åldrar. Budskap ska därför godkännas av oss innan de sätts upp.

Vi är intresserade av sponsringslösningar på kort eller lång sikt! Hör av dig med dina idéer om hur du skulle kunna stötta vår verksamhet!

Är du intresserad?

Ta kontakt med föreningens ordförande>>>